Åpningstider Bislett julen & nyttår 2016

Fra 12. Desem­ber til 8. Janu­ar har vi and­re åpnings­ti­der hos oss på Brød­bakerne Bis­lett.

09:00-16:00 hver enes­te dag!

I til­legg er vi stengt noen dager rundt de mest hek­tiske jule­ti­der. Dis­se dage­ne er Brød­bakerne Bis­lett stengt:

  • 24.-26.Desember
  • 1. Janu­ar
  • 9. Janu­ar er vi til­bake med van­lige åpnings­ti­der igjen.
  • good-jul