Åpningstider kommende dager Brødbakerne Jar

Om du ikke skal bort den­ne hel­gen så er du hjer­te­lig vel­kom­men til å kom­me inn­om oss!

Åpnings­ti­der kom­men­de dager:

Søn­dag 15.05: 09.00 - 16.00

Man­dag 16.05: 09.00 - 17.00

Tirs­dag 17.05: STENGT

 

Husk å bestil­le nok brød i tide til 17.mai! Vi har mot­tatt alle­re­de en stor meng­de bestil­lin­ger så om du vil for­sy­ne deg med vårt brød, vær tid­lig ute for å anskaf­fe deg de bes­te pro­duk­te­ne!

 

HA EN GOD 17. MAI!

broedbakerne-jar-pige3broedbakerne-gjelleraasen-bager2