Kaffe og sjokolade til Påske kjøpes selvsagt hos Brødbakerne

Da ble det ende­lig vår og det fei­rer Brød­bakerne med Påske­sjo­ko­la­de fra Sum­mer­bird og en god og rund Påske­kaf­fe, som er i fokus som "Måne­dens Kaf­fe" hele april.

 

Sum­mer­bird fra Dan­mark er et kjent vare­mer­ke, med kva­li­tets­mar­si­pan av spans­ke Valen­cia­mand­ler og grand cru sjo­ko­la­de fra Val­rho­na. Hvert egg har sin egen smak, f.eks. sol­bær, kara­mell, nou­gat, ganash, appel­sin og lakris.

En pak­ke med fire sto­re egg kos­ter kr. 139,00 NOK

En pak­ke med ni små egg kos­ter kr. 199,00 NOK

 

"Måne­dens Kaf­fe" San Pedro fra Colom­bia er god og rund, med en smak av røde bær, kara­mell og lys sjo­ko­la­de. Pas­ser per­fekt til års­ti­den og hytte­tu­ren i påske­fe­rien.

En pose bøn­ner på 250 g kos­ter kr. 115,00 og vi maler selv­føl­ge­lig om dere tren­ger.

 

Vel­kom­men til Brød­bakerne og God Påske fra oss!

 

IMG_20170405_122050