Hold deg sunn og frisk med Jamkoo, og løft humøret med gratis konsert på Skøyen

Fre­dag den 17. febru­ar kl. 14.00 er der gra­tis kon­sert på Skøy­en i for­bin­del­se med lan­se­ring av inge­fær-basert juice

Start hel­gen med et boost - Her får du en opp­le­vel­se uten­om det van­li­ge, og vi kan garan­te­re god stem­ning.

"Hold deg sunn og frisk
med Jam­koo!
For man­ge nord­menn betyr vin­ter og mørke­tid for­kjø­lel­se, trett­het, hode­pine, søvn­løs­het, mus­kel­smer­ter og for­døy­el­ses­pro­ble­mer.
JAMKOO er en inge­fær-basert juice med ana­nas, som er et natur­lig og effek­tivt mid­del for å styr­ke din vita­li­tet og immun­for­svar gjen­nom hele vin­te­ren. Sma­ker godt gjør det også!
Start dagen med JAMKOO og få et energi­kick som varer hele dagen! Den kan drik­kes kald eller varm.
Til salgs hos Café Afri­ka­den og Brød­bakerne på Bis­lett & Skøy­en"

Jamkoo

broedbakerne-fb-post-photo-1024x538