Har du fått en gratis bolle ennå?

Det skal sva­re seg at stå tid­lig opp, sær­lig i dis­se mør­ke og kal­de dager.

Der­for til­byr Brød­bakerne Skøy­en en gra­tis rosin- eller sjo­ko­lade­bol­le til de førs­te 100 kun­der man­dag til fre­dag i hele janu­ar.

Og husk - har du stem­pel­kort, da får du hver 8. kaf­fe eller brød gra­tis 😉

Vel­kom­men hos Brød­bakerne Skøy­en

IMG_20170117_131216