Helgens Kaffe

Kjen­ner du Bok­as­so kaf­fen?

Brød­bakerne har høs­ten igjen­nom hatt Bok­as­so kaf­fe fra Etio­pia som trakte­kaf­fe og der­for vil det være fle­re av dere som alle­re­de kjen­ner den­ne.

Bok­as­so gror i 1900-2100 meters høy­de og dyr­kes i hage-sys­te­mer, noe som betyr at mer enn 1650 fami­li­er i Yir­gachef­fe leve­rer kaf­fe til Bok­as­so-koope­ra­ti­vet fra hage­ne deres. Opp til 80% av fami­lie­ne har kaf­fen som hovedsinn­tekts­kil­de.

Kaf­fen er øko­lo­gisk, har smaks­no­ter av jas­min og bergamott og en etter­smak av sitrus og melke­sjo­ko­la­de.

Per­fekt til at unne seg noe eks­tra og hvem tren­ger ikke det nå når vin­te­ren er kom­met?

Hjem­me­ko­sen kos­ter kr. 115,- og vi maler gjer­ne bøn­ne­ne for dere.

God helg fra oss på Gjel­ler­åsen!

 

kofe_efiopiya

sidamobonder1