Husk Fastelaven på søndag! :-)

Fas­te­la­ven er krem­da­gen vi med god sam­vit­tig­het kan unne oss selv og gjes­ter gode, luf­ti­ge bol­ler fylt med krem og syl­te­tøy 🙂
I hel­gen fyl­ler vi dis­ke­ne opp med fers­ke og selv­sagt hånd­la­ge­de fas­te­la­vens­bol­ler- stikk inn­om og ta med hjem til fami­lie og ven­ner eller nyt i en av våre cafe­er

Vel­kom­men inn­om på Gjel­ler­åsen, Bis­lett, Skæy­en & Jar!

IMG_20170130_100839