Ingenting kan måle seg med kaffe som er ferskbrent og ferskmalt!

Ferskbrent & ferskmalt kaffe hos Brødbakerne

 

Ingen­ting kan måle seg med kaf­fe som er fersk­brent og fersk­malt og beg­ge dele har vi i Brød­bakerne. Kaffe­bøn­ner av høy kva­li­tet er en for­ut­set­ning for å lage smak­full kaf­fe, men det ale­ne garan­te­rer ikke et topp resul­tat. Vår kaffek­vær­ne er pro­fe­sjo­nel­le og den kor­rek­te malings­gra­den er vig­tig for et godt resul­tat. Kjøp fersk­brent og fersk­malt kaf­fe fra LIPPE hos Brød­bakerne og opp­lev for­skjel­len!

Slik lager du god traktekaffe

 

  1. Ren kaffe­trak­ter & Kan­ner - Husk på at jevn­lig ren­gjø­ring av kaffe­trak­te­re og kan­ner også hører med når du skal til­be­re­de god kaf­fe. Egne rense­mid­ler for kaffe­ut­styr fin­nes i dag­lig­vare­bu­tik­ke­ne.
  2. Fersk­brent og fersk­malt kaf­fe, og den kor­rek­te malings­gra­den for trakte­kaf­fe er vik­ti­ge ingre­di­en­ser.
  3. Ha fil­ter­pa­pir i hol­de­ren og skyll fil­te­ret lett med vann. Rik­tig meng­de kaf­fe er utro­lig vik­tig. Man­ge synes det er vans­ke­lig å bereg­ne rik­tig meng­de når de skal lage kaf­fe, og bru­ker gjer­ne «litt eks­tra» for å være på den sis­te siden. Det gir ikke det bes­te resul­ta­tet. Måle­for­hol­det mel­lom vann og kaf­fe er 60-70 gram kaf­fe pr. liter vann. Det til­sva­rer 6-7 måles­kje­er pr. liter. Du får ikke frem fle­re aroma­stof­fer jo mer kaf­fe du bru­ker.
  4. Rist fil­ter­hol­de­ren så kaf­fen for­de­ler seg jevnt i fil­te­ret og all kaf­fen kom­mer i kon­takt med van­net.
  5. Rent vann og slå på trak­te­ren og vent til kaffe­kol­ben er full og kaffe­duf­ten brer seg. Fil­ter­kaf­fe sma­ker aller best når den er nytrak­tet. Vi håper det sma­ker!

Visste du at…

Når trakte­kaf­fen er klar, bør den ikke bli stå­en­de på varme­pla­ten. Da kan kaf­fen få en brent smak. Ha den hel­ler over i en termo­kan­ne.

 

broedbakerne-skøyen-kaffe-hornbeans Kaffek.