Julestemning på et blunck - så kom forbi hos Brødbakerne

På vores butikk på Gjel­ler­åsen har Jule­stem­nin­gen vir­ke­lig ramt oss! 🙂

Vi kan til­by alt fra Pep­per­ka­ker, Jule­bis­cot­ti, Jule­kaf­fe fra Lip­pe, Jule­te fra Tea­pigs, sjo­ko­la­de, brenn­te mand­ler, lusse­kat­ter, jule­brød, jule­de­ko­ra­sjo­ner og Jule­trær til og med rett uten­for butik­ken - mang­ler du jule­stem­ning så kom gjer­ne for­bi her på Gjel­ler­åsen så fik­ser vi det på et blunck 😉

hdr
hdr
hdr
hdr
hdr
hdr
hdr
hdr