Kjøp en nordisk rapsolje og få et gratis brød! Brødbakerne Jar

Har du noen gang lurt på hvil­ket fett er sun­nest? Met­tet eller umet­tet eller kan­skje omega-3? Det viser seg nem­lig at raps­ol­jen er alli­ke­vel sun­nest for krop­pen. Raps­olje har sun­ne­re fett­syre­sam­men­set­ning enn oli­ven­olje grun­net bl.a. et høyt inn­hold av omega-3. Raps­olje kan redu­se­re blod­suk­ker og for­bed­re koles­te­rol­pro­fil hos per­soner med dia­be­tes!

 

Det er der­for vi i Brød­bakerne har tenkt om å til­by våre kun­der kjøp av nor­disk raps­olje med for­skjel­li­ge kryd­der til­set­nin­ger. Med på kjø­pet får du der­med vårt brød (focac­cia­brød eller et land­brød) som er også mye bed­re for krop­pen din! Raps­ol­jen kan bru­kes til vel­dig man­ge ret­ter. Til­sett den­ne i en frisk salat eller dipp vårt brød i den­ne eller kan­skje stek noe godt kjøtt! Du er ikke helt sik­ker hva du skal vel­ge? Vi har smaks­prø­ve på dis­se i våre utsalgs­ste­der så kom inn­om og prøv deg frem! Finn ditt nye favo­ritt med oss.

 

Gjel­der hele juni. Brød­bakerne Jar

13445837_10208501460488480_300037257_o13453078_10208501460688485_721504741_o