Nye åpningstider i julen

God 1. Desem­ber! Hva er vel bed­re å fei­re star­ten av desem­ber med enn snø?

Fra 12. Desem­ber til 8. Janu­ar har vi and­re åpnings­ti­der hos oss på Brød­bakerne Bis­lett.

09:00-16:00 hver enes­te dag!

9. Janu­ar er vi til­ba­ke med van­li­ge åpnings­ti­der igjen.

I til­legg er vi stengt noen dager rundt de mest hek­tis­ke jule­ti­der. Dis­se dage­ne er Brød­bakerne Bis­lett stengt:

  • 24.-26.Desember
  • 1. Janu­ar

Etter det­te er vi til­ba­ke. Vi gle­der oss til å se deg i hele Desem­ber, og så klart igjen på nyåret. 🙂

wp_20161125_14_07_50_pro_21

Hvis du kom­mer inn­om i løpet av julen (julen har star­tet nå), kan du også fin­ne et supert jule­til­bud på vår fan­tas­tis­ke te fra Tea­Pigs!