Søndag 25. September stenger vi kl. 12:00

Søn­dag 25. Sep­tem­ber skal vi ha en pri­vat fest hos oss på Brød­bakerne Bis­lett - nem­lig en dåp. Det betyr hel­dig­vis ikke at du ikke får kom­met inn­om oss på søn­dag. Vi sten­ger ikke før klok­ka 12:00, og har der­for åpent i 3 timer - 09:00-12:00.

 

Da er det bare å stå opp tid­lig på søn­dag så sees vi. 🙂