Våre anbefalinger på kalde høstdager

brodbakerne-bislett-kakao

På en rus­ke­te høst­dag som den­ne synes vi det pas­ser per­fekt med en varm sjo­ko­la­de med litt krem på top­pen som vil nok gjø­re dagen deres myyye bed­re! Om ikke det­te fris­ter nok, så har vi en stor rek­ke uli­ke te fra Tea­Pigs som blant annet: lemon&ginger eller cha­mo­mi­le som er per­fek­te for de små for­kjøl­te der ute. Vi har all­tid til­gjeng­li­ge fers­ke bake­va­rer samt påsmurt til frokost/lunsj.

 

Våre åpnings­ti­der er:

MAN-FRE: 7.00-17.00

LØR&SØN: 9.00-16.00

 

Vel­kom­men til oss!

 

PS. Om du ikke har anled­ning til å kom­me inn­om oss, så har vi laget en liten opp­skrift til hjem­me­la­get varm sjo­ko­la­de 🙂 :

Varm opp 500ml hel­melk i en liten kje­le, når den begyn­ner sak­te å koke, trekk kje­len til side og til­sett ca 80-100gr grov­hak­ket mørk- eller melke­sjo­ko­la­de (alt etter sma­ken :)), så rør rundt til sjo­ko­la­den begyn­ner å smel­te og sett den på koka­pla­ten igjen i et par minut­ter til du har god og varm sjo­ko­lade­drik­ke.

Pisk gjer­ne litt krem­flø­te med litt suk­ker og vipps så har du en dei­lig varm sjo­ko­la­de med krem!

PS2. Du kan gjer­ne til­set­te litt chil­li eller kanel for å heve opp sma­ken!

 

Hil­sen oss på Brød­bakerne Jar